عکس های مراسم تجلیل وتقدیر از اقای عبدالوهاب کرامتی

16.3.2015 رستوران ابشار دبی