تماس با ما     نظرات شما اخبار امارات ورزشی   زنان  عکس اجتماع فرهنگی  ادبیات مصاحبه مقالات اخبار  

23. 4.2014
امید وتلاشمان  را برای شهرستان شدن اوز بیشتر کنیم

 

بر اساس هماهنگی به عمل آمده وهمراهی انجمن خیریه با بیمارستان مبنی برتامین تجهیزات جراحی جشم،دستگاه فیکو پنتیاسیس 2 جهت اعمال آب مرواردید درتاریخ 1/2/93دراتاق عمل بیمارستان نصب شد.

با هماهنگی به عمل آمده با شرکت فجر شاهد به عنوان نماینده انحصاری این دستگاه وآقای دکتر زمانی متخصص وجراح چشم ومسئولین بیمارستان آقای مهندس زمانی ازشرکت فجر شاهد دراتاق عمل بیمارستان حاضر وپس ازنصب دستگاه آموزش های لازم راه اندازی ونگهداری این دستگاه را در حضور آقای دکتر زمانی وآقایان مهندس کراماتی واحمدی رئیس ونایب رئیس هیئت امنای انجمن خیریه اوزبه کارکنان اتاق عمل دادند.

لازم به ذکر ازست دستگاه فیکو با قیمت 119 میلیون تومان ان از محل کمک های نیکو کارآقای عبدالحمید میراحمدی خریداری شده است.آقای میر احمدی درپروژه راه اندازی بخش دیالیز نیز با انجمن خیریه اوز همکاری داشته اند.

پس از ارسال میکروسکوپ چشم پزشکی ونصب آن اعمال جراحی چشم با حضور آقای دکتر زمانی آغاز خواهدشد.لازم به یادآوری است آقای دکتراعتصامی متخصص وجراح جشم از سال 67 تاکنون در ویزیت وانجام اعمال جراحی بیماران چشمی با بیمارستان اوز همکاری داشته وبا نصب این دستگاه علاوه برآقای دکتر اعتصامی،آقای دکتر زمانی نیز همکاری خودرا با بیمارستان اوزآغاز خواهند کرد.

منبع خبر / وبسایت انجمن خیریه اوز

خبر خوش دیگری از بیمارستان اوز


با تلاش های انجمن خیریه اوز ومسئولین بیمارستان امیدوار اوز وهمت خیرین

میکروسکوپ تاپ کون ژاپن اعمال جراحی چشم نیز درتاریخ 3/2/93 واصل شدوبه بیمارستان امیدوار اوز تحویل شد. ... ادامه خبر

 

نصب دستگاه فیکو خریداری انجمن دراتاق عمل بیمارستانبر اساس هماهنگی به عمل آمده وهمراهی انجمن خیریه با بیمارستان مبنی برتامین تجهیزات جراحی جشم،دستگاه فیکو پنتیاسیس 2 جهت اعمال آب مرواردید درتاریخ 1/2/93دراتاق عمل بیمارستان نصب شد.

با هماهنگی به عمل آمده با شرکت فجر شاهد به عنوان نماینده انحصاری این دستگاه وآقای دکتر زمانی متخصص وجراح چشم ومسئولین بیمارستان آقای مهندس زمانی ازشرکت فجر شاهد دراتاق عمل بیمارستان حاضر وپس ازنصب دستگاه آموزش های لازم راه اندازی ونگهداری این دستگاه را در حضور آقای دکتر زمانی وآقایان مهندس کراماتی واحمدی رئیس ونایب رئیس هیئت امنای انجمن خیریه اوزبه کارکنان اتاق عمل دادند.

لازم به ذکر ازست دستگاه فیکو با قیمت 119 میلیون تومان ان از محل کمک های نیکو کارآقای عبدالحمید میراحمدی خریداری شده است.آقای میر احمدی درپروژه راه اندازی بخش دیالیز نیز با انجمن خیریه اوز همکاری داشته اند.

پس از ارسال میکروسکوپ چشم پزشکی ونصب آن اعمال جراحی چشم با حضور آقای دکتر زمانی آغاز خواهدشد.لازم به یادآوری است آقای دکتراعتصامی متخصص وجراح جشم از سال 67 تاکنون در ویزیت وانجام اعمال جراحی بیماران چشمی با بیمارستان اوز همکاری داشته وبا نصب این دستگاه علاوه برآقای دکتر اعتصامی،آقای دکتر زمانی نیز همکاری خودرا با بیمارستان اوزآغاز خواهند کرد.

منبع خبر / وبسایت انجمن خیریه اوز

دیدار استاندار فارس دکتر احمدی از شهر اوز


بر اساس خبر بخشداری اوز قرار است دکتر احمدی روز پنج شنبه این هفته با مردم شهر اوز در سالن پروین اعتصامی دانشگاه پیام نور اوز دیدار داشته باشند مردم ومسئولین شهراوز از روز دوشنبه خودرا برای این دیدار اماده میکنند
زندگی خسرو


قسمت سی ودوم

 صبح که از خواب پاشدم خسرو رفته بود دست وصورتم شستم واومدم سر ویلا سر نبش ویلا کنار دکه اقا منوچهر حجت داشت روزنامه لایی میزد ایستادم کمی کمکش کردم وبعد رفتم نون بربری با کمی پنیر گرفتم حجت هم صبحانه نخورده بود انجا نشستیم دوتایی صبحانه خوردیم وکمی از منوچهر خان گفتیم تا ساعت های 10 ونیم انجا ماندم از انجا رفتم دفتر کار خسرو که سر نبش میدون فردوسی بود رفتم بالا سراغ خسرو گرفتم گفت اومد وخیلی سریع رفته پرسیدم کجا اونا گفتند ما که نمی دونیم حتما رفته جایی سفارش بگیره از اونجا اومدم پائین وضعیت کاریم خیلی بلاتکلیف بود واز طرف دیگه ذهنم درگیر حال واحوال خسرو بود دوباره برگشتم سر دکه دیدم منوچهر خان صاحب دکه انجا ایستاده کلی احوالپرسی کرد ومنو کشید کنار گفت چرا نمی ایی دوباره سردکه گفتم منوچهر خان فعلا دارم فکر میکنم نمی دونم شاید اینجا بیام یا برم سرکار دیگه ای فورا پرسید چکاری اون میدونست که ادم مطمئن وکاربلد کم پیدا میشه بخصوص کارگری که با کمترین حقوق هم بتونه براش از صبح تا شب کار کنه برای همین چند بار دوباره پرسید اون کاری که میگی چی هست از انجا که من کار دیگه ای هم حدااقل تا انموقع سراغ نداشتم گفتم دارم پیگیری میکنم وهنوز کار مشخصی گیر نیاوردم

کلی انجا با منوچهر خان صحبت کردیم بیشتر اون حرف میزد از هر جایی واز هرچیزی که بگی حرف میزد از دکه وکار از سیاست وحکومت از بازار وجنگ از کوپن جدید اعلام شده تا خرید کتاب های مفت دست دوم که از خونه های این وان پیدا میکرد ودر حد مجانی میخرید ودوبرابر وگاه 5 برابر خریدش میفروخت استاد فروش اجناس بنجل بود وسط صحبت هاش گفت اگه کاری نداری بریم جایی گفت بپر پشت موتور اقا منوچهر یه موتورسیکلت یاماها قدیمی داشت که میشد اونو تو موزه گذاشت اما انصافا هم راه میرفت وهم به اندازه یک تن بار میزاشت روش همه جای موتور چرکابه بسته بود تنهای جای تمیزش دسته های ترمز وفرمون موتور بود انهم به خاطر اینکه مرتب با دست هاش پاک شده بود به نظرم از زمان خریدش تا انموقع اصلا یکبار هم موتورو نشسته بود

اقا منوچهر از انجا که فک قرص ومحکمی داشت وحرف زدن خوراک دم وبازدمش بود رو موتور وتو اون سروصدای خیابونهای تهرون از حرف زدن نمی افتاد انگار وقت داره از دستش در میره وقراره تو گنس بالاترین مقام حرف زدن بهش بدن یکریز تا میدون انقلاب حرف زد من یا میگفتم بله یا اهان برای اینجور ادمایی که دوست دارن خیلی حرف بزنند زیاد فرق نمیکنه که شما عمیقا گوش میدید یا نه مهم اینه که اون بگه وشمایی هم باشید که مثلا گوش بدید وای به حال ادمی که اینجور مواقع بخواد با نظر انها اظهار مخالفت بکنه یا نظر دیگه ای داشته باشه انوقت حرف زدن دوبرابر میشود تا به شما ثابت کنند که نظرشون مهم ودرست است

تو میدون انقلاب کمی ترافیک بود اما موتور اقا منوچهر از هر سوراخ ولا ولویی  رد میشد از میدون انقلاب رفتیم سمت جمهوری تقاطع جمهوری ؛ کارگر روبروی مخابرات سر نبش ایستاد گفت نمی خوایی تلفن کنی گفتم برای چی گفته اخه اینجا مخابراته اگه میخواهی با شهرتون صحبت کنی اینجا خلوتر از جاهای دیگه است از بس ادم فضولی بود ودوست داشت از همه چیز ادم سر دربیاره گفتم نه الان نه  اونم چیزی نگفت اون خوب میدونست که من تو خونه تلفن ندارم وتلفن کابینی توی خیابونها هم راه دور وشهرستانو نمیگیره انزمان خبری از موبایل نبود اگه تو خونه تلفن نداشتی و میخواستی از شهری به شهر دیگه ای زنگ بزنی باید میرفتی مخابرات وتو نوبت میایستادی تا نوبتت بشه وصدات کنند وانوقت بری تو کابین با انطرف خط صحبت کنی

منوچهر خان گاز موتورشو گرفت ورفت تو جمهوری اخر جمهوری رفت سمت خیابون اذربایجان از انجا هم پیچید سمت راست روبروی یک کتابفروشی ونوشت افزاری ایستاد پیاده شدیم گفت بیا تو یکنفر پشت دخل مغازه که بی شباهت به منوچهر نبود ایستاده بود گفت این اقا فرهاد پسر خواهرم هست من هم دست دادم گفتم منم فرهاد هستم اولین باری بود که تو تهرون با کسی دست میدادم که هم نامم بود اقا منوچهر کمی با پسر خواهرش خلوت کرد من نیز سری به قفسه کتاب ها انداختم همه جور کتاب تو قفسه ها بود از داستان وقصه گرفته تا کتاب اشپزی رزا منتظمی که بتازگی گل کرده بود ولی اوضاع نوشت افزاری خیلی درهم برهم بود نه نظمی ونه تمیزی تنها نظمش این بود که کتابها یکطرف ونوشت افزار یک طرف بود نیم ساعتی انجا بودیم ودوباره سوار موتور شدیم وبرگشتیم سمت خیابون ویلا

حجت میخواست بره نهار بخوره منوچهر گفت می ایستیم تا حجت بره نهار بخوره وقتی برگشت با هم میریم . اینکه با اقا منوچهر  کجا بریم نمی دونستم وحتی حوصله پرسیدن از اون نداشتم  فقط گفتم باشه

رفت وامد حجت بیشتر از نیم ساعت طول نکشید منوچهر خان دوباره موتورشو روشن کرد وسوار شدیم زیر پل حافظ یه رستوران بود دم در انجا ایستاد گفت بریم تو تعجب کردم طی چند سالی که اقا منوچهرو میشناختم اولین باری بود که داشتیم با هم وارد یه رستوران میشدیم واقعا تعجب کردم ادمی نبود که یه ساندویچ برای خودش بخره چه برسه به اینکه بریم با هم رستوران غذا بخوریم تا رفتم دستامو بشورم دیدم اقا منوچهر سر یه میز نشسته فورا به من گفت چی میخوری گفتم اگه میشه یه لحظه صبر کن بهت میگم هنوز از تعجب بیرون نیومده بودم داشتم فکر میکردم که اقا منوچهر رو چه حسابی میخواد منو دعوت کنه انهم نه ساندویچ بلکه یک غذای کامل . برای اینکه پیش دستی کرده باشم گفتم اقا منوچهر هر چه شما سفارش دادید گفت نه هر چی میخوای بگو تعارف نکن . تو دلم گفتم از انجا که این ادم بسیار حسابگری هست وامکان داره دیگه هیچ وقت منو تو چنین جایی دعوت کنه گفتم چلو کباب سلطانی یه خورده چشاشو بهم زد وبه طرف گفت یه چلوکباب سلطانی ؛ من بهش گفتم پس خودت چی میخوری اونم گفت خورش قیمه  یعنی من گرانترین غذاشو سفارش دادم واون ارزانترینشو حتما منوچهر خان از قبل میدونست قیمت غذاها چقدره ودر اکی ثانیه جدول ضرب خرج غذا رو بکار انداخته بود تا اگه از غذای من نمیتونه چیزی کسر کنه از غذای خودش کرده باشه

 من این اوژنی گرانده رو خوب میشناختم حساب همه کارهارو از قبل میکرد

برای دریافت قسمت های قبلی داستان  لطفا اینجا را کلیک کنید

خبرسه سم شناخته شده جهان در بیماریهای قلبی - فشار خون ودیابت : نمک زیاد - شکرومواد قندی -وچربی است
سه نجات دهنده وکم کننده بیماریها : سبزیجات - میوه جات  و لبنیات کم چرب هستند

افتتاح نمایشگاه «تاریخ جهان» در ابوظبی

خیمه سنگین خادم روی پرسپولیس و استقلال!

نخستین فرماندار اهل سنت در هرمزگان منصوب شد

روزی صد میلیون لیتر مصرف بنزین در کشور / مصرف روزانه بنزین رکورد زد

گزارش سازمان ثبت از کاهش ازدواج و افزایش طلاق‌ در کشور

افزايش شمار بيماران سرطاني به 400 هزار نفر تا سال آينده

 

خبر

براساس خبر دریافتی از اوز مسافران نوروزی که بیشتر از همشهریان ساکن دیگر شهرهای ایران از جمله بندرعباس وشیراز وتهران بوده اند ونیز مسافرانی که از دبی وخارج از کشور برای سال نو ودیدن فامیل ومردم شهر وبهار زیبای اوز امده بودند بیشتر به شهر های خود برگشتند واوز از مسافران نوروزی خالی شده است هرچند همشهریان مسافر نوروزی  اندک هنوز در شهر مانده اند ب .و بهار با وجودی اینکه کم کم به زردی گرائیده اما هنوز هم تعدادی از همشهریان روزهای جمعه وعصرها که هوا خنک تر است به دامان طبیعت ودشت ودمن میروند  هوا نسبت به دو هفته پیش خیلی گرم شده تا انجا که روز شنبه گذشته هوای اوز به 38 درجه سانتیگراد رسید پیش بینی میشود فردا هوای اوز نیمه ابری باشد واز شدت گرما کمی کاسته شود

همشهریان چه وقتی که به اوز رفتند وچه زمانی که برگشتند با دستانی پر از سوغات بودند اما سوغات اصلی که دیده نمیشود وخیلی مهم است دید وبازدیدها وخاطراتی است که با خود بردند وبا خود اوردند  امید که هرکجا که هستند وهستید به شما خوش گذشته باشد وجای بسی خوشوقتی وخوشحالی است که بسیاری از همشهریان مانندسابق هستند و شهر ودیار خود از یاد نبرده اند / 21.4.2014

انجمن معتادان گمنام لارستان را بهتر بشناسیم

گروه پارلمانی فرانسه و رومانی به ایران سفر می‌کند

شرط جدید ترکیه برای گذرنامه های ایرانی

تخت جمشید هیئت امنایی اداره می‌شود

روی هوا!(عکس)

جزییاتی از پرونده ˈفساد و تبانی در فوتبالˈ

چقدر طلا می‌توانیم با خود به خارج ببریم؟

دیدار سفیر جدید عربستان با هاشمی (+عکس)

هر زمان مجوز بدهند، روز جهانی کارگر راهپیمایی می کنیم

چند نفر از اوزیها برای رفت وامد از دوچرخه استفاده میکنند؟

شهر اوز شهر بزرگی نیست ومحدوده داخلی شهر اوز در عرض وطولش بیش از سه کیلومتر نمی باشد یعنی اگر بلندی اوز سه کیلومتر باشد عرض ان حدودا 2 تا 2ونیم کیلومتر است شاید این محاسبه دقیق نباشد اما با پای پیاده یک نفر از انتهای بالای محله بالا تا انتهای ان در محله پائین میتواند با بیست دقیقه تا سی دقیقه طی کند واگر بخواهد با دوچرخه این مسافت را طی کند به حدود 10 دقیقه خواهد رسید

با پیدایش اتومبیل وموتور سیکلت متاسفانه دیگر کسی در اوز وبسیاری از شهرهای ایران وحتی روستاها از دوچرخه استفاده نمیکنند زمانی در اوز بفور افرادی میدیدی که با دوچرخه از یک نقطه شهر به نقطه دیگر میرفتند اما اکنون سستی وتنبلی گریبان همه را گرفته راه صد ودویست متری هم خیلی ها با اژانس یا ماشین شخصی میروند جدا از کلاس گذاشتن برای خود وخانواده اشان سستی به حدی رسیده که حاضر نیستند بدون ماشین وموتور سیکلت به دوکوچه انطرفتر خودشان بروند درصورتی که در بسیاری از شهرهای پیشرفته جهان دوچرخه یک وسیله مهم برای رفت وامد است ضمن انکه سلامتی بیشتر جامعه وشهروندان را نیز بدنبال دارد  در کشور دانمارک ودر شهر کپنهاک که به پایتخت دوچرخه معروف است حدود 544 هزار نفر از شهروندان کپنهاگی از دوچرخه به عنوان اصلی ترین وسیله رفت و آمد استفاده می کنند.   در امستردام هلند حدود 50 درصد از حمل و نقل شهری در آمستردام با دوچرخه صورت می گیرد در سویس در نروژ در امریکا در چین وبخصوص شهر پکن  در بارسلون اسپانیا در شهر برلین المان شهروندان زیادی از دوچرخه بعنوان وسیله رفت وامد خودشان استفاده میکنند که روزبروز بر تعداد این افراد در این کشورها ودیگر کشورهای جهان افزوده میشود

چقدر خوب است شورای شهر اوز در کار خلاقانه ای با ایجاد پایگاهی در چند نقطه شهر وبا خریدن چند دوچرخه ارزان قیمت این شیوه پسنددیده وسالم استفاده از دوچرخه در شهر اوز باب کند  مطمئنا اوایل کار سخت است وشاید نتیجه چندانی ندهد اما بمرور وبا اگاهی بخشی بخصوص در رسانه های محلی ودر مدارس این الگوی استفاده از دوچرخه برای رفت وامد بیشتر خواهد شد ونه تنها در سالم سازی جسم وجان افراد نقش مهمی خواهد داشت بلکه هزینه بنزین واستهلاک کمتر والودگی هوا وترافیک کمتری خواهیم داشت .امید که چنین شود

فرهاد ابراهیم پور 20/4/2014

حضور دانش اموزان قاریان قران در شهر اوز


در روزهای 4شنبه وپنج شنبه شهر اوز شاهد برگزاری مسابقات قران بود که عکس های ان اینجا ملاحظه میکنید

برای دیدن بقیه عکس ها اینجا کلیک کنید
خبر


گابریل گارسیا مارکز درگذشت». خبر اول دنیا در بامداد جمعه 29 فروردین 1393 خورشیدی نه مرگ یک سیاستمدار که درگذشت یک نویسنده و روزنامه نگار است. آیا جهان در دنیای تازه و با ورود انبوهی از رسانه های مدرن باز هم چهره ای به اعتبار و اقتدار و اشتهار او را خواهد دید یا «گابو» را باید پایان یک دوره تاریخی دانست؟

خداحافظ «گابو»ی دوست داشتنی...

مراسم تشییع پیکر مارکز (+عکس)

 

۳۰ و ۳۱ فروردین ثبت‌نام جامانده‌ها و انصراف داوطلبان یارانه

حمله کروکودیل های عصبی به یک گله اسب آبی(+عکس)

پسر شایگان رئیس کرسی ایران‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا شد

 

عباس کریمپور درگذشت

با نهایت تاسف باخبر شدیم عباس کریمپور که چندین سال در بحرین بود وحدود 8 سال اخر عمر در دبی بوده است امروز در بیمارستان دبی فوت نموده که بدینوسیله درگذشت انمرحوم را به فرزندان وخانواده وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم .مرحوم عباس باجناق اقای صدیق پیرزاد بود که به ایشان هم تسلیت عرض مینمائیم مرحوم حدود 75 سال عمر داشت ویاد وخاطرش را گرامی میداریم

سایت ستاره های اوز 17اوریل 2014

محمد هادی فقیهی درگذشت

با نهایت تاسف باخبر شدیم محمد هادی فقیهی فرزند محمد رسول فقیهی (نجار) در اوز بر اثر سکته قلبی فوت نموده که بدینوسیله درگذشت انمرحوم را به خانواده وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم .مرحوم حوالی  73 سال عمر داشت ویادوخاطرش را گرامی میداریم

سایت ستاره های اوز 17اوریل 2014

خبر


صنعت شتر مرغ اوز

بيش از 11 هزار تن گوشت سفيد در لارستان تولید شد

افتتاح مجتمع 35 هزار قطعه ای مرغ تخم گذار در روستای گلار

شناخت نوجوانان وپاسخ به پرسش های والدین

 

صفیه فقیهی درگذشت

با نهایت تاسف باخبر شدیم صفیه فقیهی همسر عبدالصمد صمدانی امروز در اوز درگذشته که بدینوسیله در گذشت انمرحومه را به خانواده وبستگان واشنایان انمرحومه تسلیت عرض مینمائیم .مرحومه 85 سال سن داشت ویادوخاطرش را گرامی میداریم

سایت ستاره های اوز 16اوریل 2014

---------------

پیام تسلیت

با اندوه وتاثر درگذشت صفیه فقیهی همسر اقای عبدالصمد صمدانی را به خانواده وفرزندان وبستگان واشنایان انمرحومه تسلیت عرض مینمائیم واز خداوند سبحان برای انمرحومه طلب مغفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندیم

ازطرف صالح صمدانی - پوران نجم دینی وخانواده

وزیر خارجه امارات شیخ عبدالله بن زاید : ایران شریک استراتژیک ماست


به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری آلمان، عبدالله بن زاید افزود: نگاه ما به گفتمان رئیس جمهور حسن روحانی برای نزدیکی روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس بسیار مثبت است. معتقدیم این یک فرصت برای تقویت روابط تاریخی و برچیدن موانع و اختلافات است.
او در پایان نشست های دوره دوم کمیته عالی مشترک ایران و امارات در شهر ابوظبی سخن می گفت.
این نشست با حضور مشترک عبدالله بن زاید و محمدجواد ظریف وزیران خارجه ایران و  امارات در شهر ابوظبی برگزار شد.
وزیر خارجه امارات اضافه کرد: ایران یک شریک استراتژیک برای کشور امارات است. این موضوع محدود به بازرگانی و روابط اقتصادی نیست گرچه این زمینه ها نیز اهمیت دارند بلکه به دلیل روابط فرهنگی و تمدنی مشترک است.

عبدالله بن زاید ادامه داد: دولت امارات از توافق هسته ای ژنو میان ایران و گروه 1+5 و موفقیت مذاکرات هسته ای، استقبال کرد. امیدواریم از منطقه مان که عاری از تسلیحات نظامی هسته ای است حفاظت کنیم چرا که این موضوع امنیت مشترک ما را تقویت می کند و باب بکارگیری پتانسیل های بیشتر برای همکاری میان ایران و کشورهای جهان و در راس آنها کشورهای همسایه را باز می کند.
وی با اعلام اینکه امارات همه تلاش ها را برای برچیدن هر مانعی در مسیر تقویت روابط ابوظبی - تهران به کار خواهد گرفت گفت: تقویت حضور کادرهای دیپلماتیک و کنسولی وسیله مهمی برای توسعه فعالیت های مشترک به سمت همکاری قوی ترین و قابل اعتماد میان دو کشور است.
وزیر خارجه امارات همچنین ابراز امیدواری کرد همکاری بیشتری میان ایران و امارات افزایش یابد.
او گفت: حجم تبادل تجاری میان دو کشور چند سال پیش به بیش از 44 میلیارد درهم در سال ( حدود 12 میلیارد دلار) رسیده بود اما هم اکنون به رقم 25 میلیارد درهم (6.8 میلیارد دلار) در سال 2012 کاهش یافته است. امیدواریم گشایش در روابط ایران و جهان ادامه یابد تا بتوانیم دوباره به آمارهای گذشته بازرگانی و اقتصادی دست یابیم و آنها را پشت سر بگذاریم.

فرزانه افزونی درگذشت

با نهایت تاسف باخبر شدیم که فرزانه افزونی فرزند کامل افزونی بعلت جراحت شدید از ناحیه سر در اوز درگذشته که امروز بخاک سپرده میشود این حادثه دیشب نزدیک منزل کامل افزونی بر اثر تصادف یک ماشین که با شدت اورا مجروح کرده بود درگذشته ماشین متعلق به یک جوان اوزی بوده است .فرزانه دختر ی بود که معلولیت ذهنی داشت وبمدت 38 سال تمام توسط خانواده وبخصوص مادرش مورد مراقبت قرار میگرفت مادری بی نظیر که همه جا اورا با خود میبرد تا از او دور نباشد مادری که از اسایش وراحتی خودش طی همه این سالها زده بود تا فرزانه اسیب نبیند اما دست روزگار وبی احتیاطی راننده فرزانه را از او گرفت

اورا از نزدیک میشناختم وخواهر زن برادرم محمد بود بدینوسیله درگذشت انمرحومه را به پدر ومادر فرزانه خواهر وبرادرانش وبستگان واشنایان وزن برادر وبرادرم تسلیت عرض مینمایم ویاد وخاطرش را گرامی میداریم

سایت ستاره های اوز /15اوریل
خبر


دوبی یک هفته سبز می‌شود!

دو سؤال منطقی از کسانی که این روزها خیلی داد می کشند و تهدید می کنند

برادران آدمخوار در پاکستانی یک نوزاد را هم خوردند! (+عکس)

نوبخت: نرخ بنزین بعد از ثبت‌نام یارانه‌بگیران تعیین می شود

"اعتراض‌ها به دفن «فرای» در اصفهان مردم را با او آشنا کرد"

خندان ترین حیوانات جهان!(عکس)

 

خبر

ظریف به ابوظبی می رود

آغاز امتحانات خرداد دانش‌آموزان از ۲۷ اردیبهشت/ پایان امتحانات قبل از جام‌جهانی

نهضت سوادآموزی: 10 میلیون بی سواد داریم

درباره آنفلوانزا چه می‌دانیم؟

گران‌ترین‌ها در جهان (+عکس)

مرگ 3 نفر در ایران بر اثر استفاده از قرص لاغری

از هر 10 نفر، یک نفر به "پوکی استخوان" مبتلا است

 

هاشم بذرافشان درگذشت

با نهایت تاسف باخبر شدیم هاشم بذرافشان فرزند رسول بذرافشان (باحسین) در اوز بر اثر سکته قلبی درگذشته که بدینوسیله درگذشت انمرحوم را به خانواده وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم ویاد وخاطرش را گرامی میداریم

سایت ستاره های اوز – 14اوریل 2014

چه خبر از شهروند شهرداری اوز

به نظر میرسد با رفتن شهردار قبلی اقای مجتبی کریمی ماهنامه یا بهتر بگوئیم فصل نامه شهروند که بیانگر فعالیت های شهرداری وشورای شهر اوز بود نیز تعطیل شده است اگر قرار باشد با رفتن شهرداری امکانات خبر رسانی هم با خودش برود مردم از کجا اطلاع پیدا کنند که فعالیت شورا وشهرداری چگونه است .اینکه شهردار قبلی چه اندازه خوب ویا بد بود وظیفه مردم ومسئولین امر کنونی است که انرا بررسی کنند اما اقدام به جا ومناسب انموقع شهرداری اوز در انتشار فصل نامه شهروند کاری به جا ودرست بود که امیدواریم شهردار جدید وشورا شهر اوز انرا مجددا چاپ ومنتشر نمایند

12اوریل 2014

خبر


امارات، بزرگترین صادرکننده کالا به ایران

صحنه ای شوکه کننده در قلب لندن (+عکس)

ثبت‌نام افراد فاقد دفترچه بیمه از اول اردیبهشت

به افتخار فولاد خوزستان؛ هلل یوس هل یوسه!

شکلات تلخ بخورید، دیابت نگیرید


اب وهوای اوز از شنبه بتدریج گرم وگرمتر میشود پیش بینی هواشناسی دایر بر 36 درجه در گرمترین ساعات روز خواهد بود .هوای دبی برای روز شنبه 33درجه خواهد بود

تأمين روشنايي در محور شيراز- لار- بندرعباس

«شقايق رحماندوست» رفت/ پيام تسليت

مبلغ یارانه مرحله دوم هدفمندی مشخص شد

شیوه محاسبه متوسط درآمد خانوار در ثبت نام یارانه ها

دولت تدبیر و امید به "غارت بیت المال در فوتبال" پایان دهد

فولاد خوزستان قهرمان لیگ برتر شد

حاشیه جشن قهرمانی فولاد خوزستان در تبریز

عقب ماندگی ذهنی نوزادان نتیجه سیگار و قلیان در زمان بارداری

ادامه ادعاهای عجیب و غریب درباره هواپیمای مالزیایی: مسافران زنده اند

 

اب وهوای اوز ودبی

بر اساس پیش بینی سازمانهای هواشناسی هوای اوز روزبروز گرمتر میشود هوای اوز در ساعت 12 امروز 31 درجه وبرای روزهای اینده در گرمترین ساعات ان بین 34 تا 36 درجه خواهد بود وجالب اینکه هوای امروز دبی 33 است وطی هفته اینده تا 35 درجه بیشتر میشود  وشدت گرمای ان از اوز کمتر است شاید دلیل ان وجود رطوبت ان باشد

سایت ستاره های اوز 9اوریل 2014

خبر


شکر از پلیس راهنمایی و رانندگی/ " نصب چراغ راهنما و احداث سرعت گیر در سه راهی " کهنه اوز

يادمان «باستاني پاريزي» در لار برگزار مي شود

اولین جلسه هیئت امنای انجمن درسال 93

 اعضای شورای اسلامی شهر اوز در تلویزیون  مرکز فارس

اعضای شورای شهر اوز فردا صبح سه شنبه 19 فروردین برابر با 8اوریل از ساعت 7ونیم صبح در برنامه صبح دلگشای صدا وسیمای مرکز فارس حضور خواهند یافت

هدفمندی یارانه ای ؛ رایانه ای شده

 

هدفمندی یارانه ای که معنی ان کمک به افراد جامعه از طریق پرداخت نقدی ماهیانه به اعضای خانواده بود در سری دوم این برنامه از 20 فروردین ماه جاری ثبت نام مجدد میشود تا انها که نیازمند هستند اقدام به ثبت نام نمایند وافرادی که خودرا نیازمند نمی بینند انصراف دهند تا افراد نیازمند تسهیلات بیشتری دریافت کنند .متاسفانه در دوره گذشته این هدفمندی چندان هم هدفمند نبود ونه تنها نتوانست بار چندانی از مشکلات مردم حل کند بلکه اقدام به همه دهی یارانه باعث شد تا انها هم که احتیاج به این مبلغ نداشتند یارانه بگیرند . از انجا منبع تامین این یارانه از منابع حاصل انرژی همچون اب وبرق وگاز بوده است از سوی دیگر باعث شده بود که قیمت مصرف انها زیاد شود دولت اقای روحانی که از خردادماه سال 92 سکان کشور را بعهده گرفته با 8سال نابسامانی مانده از گذشته از یک طرف روبروست با کسری بودجه روبروست وسعی دارد در این اوضاع نرخ تورم هم پائین بیاورد وخود اجرای برنامه یارانه ها نه تنها بار چندانی از مشکلات دولت نخواهد گشور بلکه باید منابع تامین این مبلغ عظیم هم براورده کند

در چنین شرایطی اقدام دولت برای کم کردن افراد یارانه بگیر که قبلا همه گیر بود میتواند فشار کمتری بر بودجه دولتی وارد کند  برای همین منظور دولت اقدام به ثبت نام مجدد افراد میکند ودر برگه ها وفرم های رایانه ای که ارائه داده ودر 6 ماده قید شده است تاکید گردیده که افراد نیازمند ثبت نام کنند وبرای افرادی که اطلاعات غلط بدهند ونیاز مند تشخیص داده نشود سه برابر مبلغ یارانه افراد خانوار جریمه خواهند شد

متاسفانه طی سالیان گذشته افراد زیادی من میشناسم که در دبی ویا ایران ودیگر شهرها بوده اند که یارانه نقدی در ایران دریافت  میکردند حتی بین انها افرادی بودند که وضع مالی خوبی داشتند ونیز بودند کسانی  که هیچ احتیاج ضروری به این مبلغ نداشتند وچون همه گیر بوده خارج نشینان ایرانی هم از این یارانه استفاده میکردند که با ثبت نام مجدد راه چندانی برای ثبت نام این افراد باقی نمی ماند وبهتر است اگر احتیاج ندارند صرفنظر کنند تا امکان تسهیلات برای بهداشت ودرمان وبرای افراد نیازمند بیشتر گردد

برای ثبت نام مجدد افراد نیازمند از طریق رایانه وانترنت ودیگر ماکان های ثبت نام افراد خانوار برای مراجعه می باید با توجه به اخرین شماره سمت راست کد ملی خود مراجعه کنند برای مثال کسی که شماره کارت ملی او مثلا 9876543210 است  شماره اخر 0 باید روز 20 فروردین است واگر 9876543211 بود شماره اخر 1 باید روز 21 فروردین مراجعه کنند

لازم به توضیح است که این ثبت نام برای همشهریان وهموطنان در داخل کشور است

امیدواریم کشور ومملکت به جایی برسد که هر ایرانی بتواند با کار شرافتمندانه خود مایحتاج خودرا تامین کند ونگران دادن یا ندادن یارانه نباشد

اما نمی خواهم این نکته را فراموش کنم که : گذشت به نفع انسانی که بیش از ما نیازمند است کاری خیرخواهانه است

18فروردین 1393

خبر

برگزاری اولین همایش توسعه و اشتغالزایی پایدار در بخش اوز لارستان

جـنوب فـارس 10 درجه گــرم تر می شود

یارانه نقدی ؛ ریسک بزرگ متمولان

تکرار ماجرای کریمه در شرق اوکراین: ساختمان استانداری به تصرف حامیان روسیه درآمد

ساحل فوق العاده در چین (عکس)

کویر ورزنه - اصفهان (عکس)

زیباترین خودروهای هاچ‌بک (+عکس)

جشنواره گل لاله در هلند (عکس)

 

عبدالله خضری درگذشت

با نهایت تاسف باخبر شدیم که عبدالله خضری فرزند عبدالرحیم خضری معروف به عبدالرحیم حاج محمود دوروز پیش در شهر شیراز درگذشته که بدینوسیله درگذشت انمرحوم را به خانواده وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم عبدالله خضری من از دوران کودکی میشناختم  مردی متین وبااخلاق که در محله ما زندگی میکرد وکارمند بانک صادرات بود سالیان زیادی اورا ندیده بودم ودر شیراز زندگی میکرد مرحوم از ناراحتی کلیه رنج میبرد ودوروز پیش در شیراز درگذشت .یاد وخاطرش گرامی باد

سایت ستاره های اوز 7اوریل 2014

خبر

اولین تصاویر از مرزبانان آزاد شده ایرانی (عکس)

این "نوشیدنی‌ها" لاغرتان می‌کند

جوان 34 ساله با 10 فرزند و 5 نوه (+عکس)

 

خبر

"آناکوندا" ملکه مارها (عکس)

برگزاری نشست بزرگ اقتصادي ايران و آلمان در برلين

ورود اولین «کانگورو»ها به ایران (عکس)

عمارت مفخم - خراسان (عکس)

خداحافظی با بنزین ۴۰۰ تومانی تا دو هفته آینده

مجوز دولت آمریکا به بوئینگ برای فروش قطعات هواپیما به ایران/ جلسه نمایندگان ایران ایر و جنرال الکتریک در استانبول

 

پنج شنبه بارانی در اوز ودبی

با پایان نوروز وسیزده بدر باران لطفش را از مردمان دریغ نداشت واز حوالی چهارشنبه وپنج شنبه شب هوای اوز ودبی توامان بارانی بود .باران پنج شنبه شب از حوالی نه ونیم به بعد در دبی شروع شد هر چند با قطع وصل بود اما ادامه ان با رگبارهای پراکنده ادامه داشت ودر جمیره ساعتهای دوازده شب شاهد تگرگ نیز بودند تا اینکه ساعت 3 شب با رعد وبرق شدید دوباره هوا بارانی شد  دوباره ابرها پراکنده شدند تا اینکه جمعه نیز باران بارید تا با هوای بارانی وخوب این ایام یواش یواش خداحافظی کنیم طبق پیش بینی هواشناسی  در ماه جاری به نظر نمی رسد که هوای بارانی  در دبی داشته باشیم هر چند احتمالات را نمیشود نادیده گرفت  امابا اطمینان میتوان گفت که هوا بمرور گرم وگرمتر خواهد شد وکولرها خودرا برای خنک کردن ما اماده میکنند  

جمعه 4اوریل 2014
خبر

چرا دیشــب در لارســـتان باران نبــارید؟

صندوق بین المللی پول: نشانه های ثبات در اقتصاد ایران دیده می‌شود

یک کشته و 32 مجروح در برخورد اتوبوس با تانکر حامل بنزین

انتخاب مجری تبلیغات لیگ فوتبال با قرارداد 160.7 میلیارد تومانی

عبور جمعیت ایران از ۷۷ میلیون نفر

آخرین خبرها از وضعیت شوماخر

هوای اوز بارانی است

از عصر سیزده بدر هوا ابری بوده واکنون که ساعت دوازده شب است باد وباران اوز ومنطقه اوز را فراگرفته است بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی امکان اینکه در پنج شنبعه وجمعه هوای منطقه لارستان واوز بارانی باشد دوراز انتظار نیست /ساعت خبر 12شب چهارشنبه بوقت دبی
ضمنا امکان بارندگی در روز پنج شنبه در دبی نیز دور از انتظار نیست

سیزده بدر با خوشی وخرمی پایان بخش روزهای نوروزی بود

بر اساس گزارش رسیده از اوز سیزده بدر امسال نیز با خوشی وخرمی در دشت وبیابان اوز گذشت ودر دبی نیز همشهریان وهموطنان با حضور در پارک ها خور ومشرف وممزر وصفا این روز را در بیرون از منزل گذزاندند تا با ایام نوروزی خداحافظی کنند وبا امید وارزوی های پربارتر سال نورا فراروی خود داشته باشند  امسال در دبی بخصوص در پارک ممزر نسبت به سال گذشته افراد کمتری حضور داشتند وشور وشادی کمتری برپا بود شاید رفتن همشهریان وهموطنان زیادی به اوز وایران یکی از دلایل این کم شدن حضور افراد باشد ودومین دلیل ان میتواند این باشد که بسیاری از خانواده ها به دلیل اینکه همسرانشان در این روز تعطیل نبودند نتواستند سیزده را در بیرون از خانه سپری کنند

از این روز در پارک ممزر عکس هایی گرفته ام که توجه شمارابدان جلب مینمایم

یک کشته ویک زخمی در تصادف نزدیک چدروی اوز

بر اساس خبر رسیده در ساعت 1شب متاسفانه باخبر شدیم که تصادف شدیدی در نزدیکی چدروی اوز به سمت برزگو بین ماشین سمند وماشین ایسوزو رخ داده که منجر به کشته شدن یک نفر ومجروحی شدید بچه داخل سمند شده است . ماشین سمند اوزی بوده است .فردا سیزده بدر است وجاده های اطراف اوز به سمت گردشگاهها شلوغ همشهریان ورانندگان نکات ایمنی را رعایت کنند /راننده سمند غلام صالحی بوده است
خبر


عکس هایی از همایش روز اوز

بر اساس خبر رسیده از اوز هوای انجا الان تمام ابری توام با رعد وبرق است و بارانش بقول اوزیها توام با باد وپریشک است   /ساعت 4بعداز ظهر دوشنبه 31مارس 2014


گزارش تصویری مراسم اختتامیه جشنواره عکس کرسم اوز + عکسهای برتر

ورود دو سامانه بارشی در هفته جاری به لارستان+ وضعیت جوی منطقه تا آخر هفته

«عاشق شدن در دي ماه» سيد علي صالحي با دكلمه ميلاد اقبال

3 جاده پرتصادف کشور کدام است؟

معرفی مناسب‌ترین ظروف برای پخت و پز

 

سیزده بدر بریم  ممزر ؟


 
روز چهارشنبه دوم اوریل  برابر با 13 فروردین است ومردم ایران طبق سنتی دیرینه  این روز را بیرون از خانه های خود سپری میکنند وبه دامن طبیعت می روند وبقولی نحسی وبدشگونی بدر میکنند  جوانان دم بخت سبزه گره میزنند وبه جشن وشادی می پردازند
خبرهای رسیده از اوز حاکیست که تعدادی از همشهریان از امروز رفته اند وتمام خون های اطراف را گرفته اند وعده ای هم در فکر تهیه واماده سازی چادرهای مسافرتی هستند امسال در اوز بهار بسیار خوبی شده وهمشهریان زیادی از دیگر نقاط کشور وخارج از کشور در اوز هستند ومردم اوز نیز تدارک خوبی برای پذیرایی از میهمانان خود دیده اند  اوزیها ی دل خش انقدر در این ایام بهار ونوروز با طبیعت انس میگیرند که از دیگر شهرهای اطراف اوز نیز به سوی دشت های اوز میایند وبا اوزیها این روز را سپری میکنند   امیدواریم که به همه در این روز خوش بگذرد موتورسوارها ورانندگان با احتیاط رانندگی کنند واز ویراژ دادن بپرهیزند  رانندگان با حوصله برانند ومردم طبیعت دوست اوز طبیعت را پاکیزه نگه دارند واشغال نریزند واشغالهای خودرا در پایان روز جمع اوری کنند
 اما در دبی چه خبر است ؟ من هنوز اطلاع قطعی ندارم اما از چند تا از دوستان که سوال کردم انها گفتند ما میریم ممزر مثل پارسال که رفتیم انجا  میگفت ما از ساعتهای ده صبح میریم  نهار تو پارک میخوریم .میگفت شاید کباب بزنیم شاید هم برنج وگوشت خونه درست کنیم وبیاریم انجا بخوریم عده ای هم میگفتند ما سرکار هستیم واز بعد از ظهر به بعد میریم انجا  در هر حال بقول این دوست :ما که میریم ممزر شما خودتون میدونید
 امیدواریم تجار محترم بازار واوزیهایی که به این ائین باستانی اعتقادی دارند بگذارند ان چند تا همشهری کارمند وکارگری که دارند بروند این روز را کنار خانواده خود در مراسم سیزده بدر باشند  . در هر صورت شادابی وسلامتی وایام خوشی برایتان ارزومندم

واخر صحبت  هم شعری بهاری سیزده بدری از خودم تقدیمتان میکنم تا سیزده اتان رنگ شعر هم بگیرد

 سیزده شد واخرای این نوروزیم          نوروز خوشی به جامه ی دل دوزیم

ایام خوشی بود بهار وگل ها دیدن       ما سبز بهار؛ سال این پیروزیم

جلسه هئیت امنای دانشگاه ازاد اوز در دبی برگزار شد

مجتمع اموزشی استثنایی احسان دبی برگزار میکند

اقدامات شورای شهر اوز وشهرداری اوز برای استقبال از میهمانان نوروزی چیست ؟

سفرنامه تایلند

 

تایلند سرزمین افتاب پنهانقسمت بیست وچهارم

بعد از برگشتن از سیر وسفر با کشتی ورسیدن به هتل اول رفتم دوش گرفتم وامدم پائین هتل توی قسمت لابی داشتم از قسمت سیر وسفر رد میشدم مسئول انجا صدام زد گفت فردا صبح ساعت ده  یک تور داریم که میتونی بری از قسمت های نهر های کوچک ببینی واینبار با قایق کوچک است بدم نمی امد بروم و وقت روزبروز داشت میگذشت برای همین قبول کردم

صبح ساعت 8ونیم از خواب بیدار شدم امدم پائین ورفتم صبحانه بخورم اینبار رفتم یک رستوران عربی که توی یکی از کوچه های اطراف گرس بود تخم مرغ با نان داغ داشت هوای خیلی خوبی بود بعد از صبحانه کمی ان دوربر قدم زدم ان پشت ها پر از مغازه هایی بود که کیف وکفش وبخصوص صندل های عربی می فروختند از انجا به سمت هتل حرکت کردم رفتم سراغ دفتر سیاحتی گفتم ماشین کی میاید گفت ماشینی نمی اید وخودت باید بروی تعجب کردم پرسیدم چرا گفت این تور شخصی است وهرکسی خودش ماشین یا توک توک میگیرد ومیرود با یکی از راننده های دم در هتل اشنا شده بودم گفتم میبری گفت باشه با هم راه افتادیم  نزدیک بیست دقیقه ای تا انجا نبود زیاد شلوغ نبود هزینه ان 2500 بات بود با کرایه 350 باتی که دادم جمعا شد 2850 بات البته قایق جا برای حدود 10 نفر داشت اما من تنها بودم قایق های دیگری بودند که مسافران بیشتری داشتند فهمیدم اشتباه کردم یا باید با گروهی از هتل همراه میشدم یا در انجا بصورت مشترک قایق میگرفتم تا هزینه ام کمتر شود اما زمانی که من رسیدم بیشتر قایقها مسافران خودشان را داشتند برای همین من به تنهایی یک قایق گرفتم وبااون راه افتادم قایقی چوبی ومحلی که ممردرامدشان از همین طریق است

راه که افتاد یاد بندرعباس وعبره دبی افتادم اما خور انجا ابی به رنگ گل داشت مثل زمانی که اب باران توی رودخانه ها راه می افتد هوای بی نظیری بود همان مسیر دیشبی بود که در روز بسیار زیباتر بود ومیتوانستی دوروبرت را بوضوح ببینی  قایق تا مسیر زیادی رفت وبعد از ان انگار وارد کوچه های باریکتری شده باشد رفت کوچه ها وخانه هایی که بسیار متروک وفقیرانه بود در گوشه وکنار ان نهرها دیده میشد از سرعت قایق کاسته شده بود ومیتوانستی بهتر ان مسیر را ببینی عرض نهرها کم بود وجای بیش از دو قایق که از کنار هم بگذرند بیشتر نداشت وقتی قایقی از کنار ما میگذشت تکانهای شدیدی میخورد بخصوص در پیچ کوچه های ابی یک چیزی مثل ونیز اما خیلی درب وداغون بود انگار حلبی ابادها انجا کنار هم وپشت سرهم درست شده بودند خانه های چوبی وحلبی وبسیار محقر ومردمانی که در انجاها ودر ان خانه ها زندگی میکردند خیلی فقیر وضعیف بنطر میرسیدند چندین عکس وفیلم از ان مناطق گرفتم فاضلاب ان خانه ها نیز به داخل اب نهر می امد اما اب نیز با میگذشت اینکه سر از کجا در می اورد مطمئنا دریاست این وضعیت تاثیر زیادی بر روحیه ام گذاشت اما انگار انها چاره ای غیر از این زندگی نداشتند بعدها فهمیدم بسیاری از این قایق داران خودشان نیز در ان مناطق فقیر نشین زندگی میکنند عین حاشیه شهرهای بزرگ بود اما روی اب ؛ حتی معابد داخل کوچه ها بیشتر کهنه وقدیمی ومحقر بود اما گاهگاهی نیز معابدی زیبا دیده میشد خانه ها وجنگل ودرخت در هم تنیده بودند وخبری انجا ها از بهداشت نبود دیدن فقر وبدبختی مردم برای ادمی مثل من همیشه ازار دهنده بوده است فرقی نمیکند که در کشور خودت باشد یا در دیگر نقاط جهان خیلی ها انقدر سرگرم تور ودیدن هستند که براحتی از کنار این مصیب بزرگ زندگی مردم میگذرند اما من نتوانستم دوست داشتم زودتر به مقصد وجایی برسیم مردقایقی بعضی جاها نگه میداشت تا ما از رهگذران ودکه ها وقایق های کوچک که معمولا زن ها بودند چیزی بخریم من توی راه دو تا نوشابه خنک گرفتم تا رسیدیم به نقطه اخر که پیاده شدم . قایقی بمن گفت من اینجا منتظرت هستم پیاده شدم باغ وحش کوچکی در دل جنگل کوچکی بود وقتی رسیدم دیدم در یک محوطه ای مردم وگردشگران جمع هستند دو نفر مارگیر انواع مارهای سمی وخطرناک را با دست گرفته بودند ونمایش میدادند حدود ربع ساعتی انجا بودم بعد راه افتادم به قسمتهای دیگر رفتم که انواع خزندگان وپرندگان وحیوانات بودند بعضی از انها را برای اولین بار میدیدم اما بیشتر انها قبلا دیده بودم بخصوص در پارک صفاری که رفته بودم ورودی باغ وحش 150 بات بود وعکس گرفتن با مارهای بزرگ که سمی نبودند نیز 50 بات  من از کودکی خیلی کم از مار میترسیدم برای همین بلافاصله انرا دور گردنم انداختم وبا اون چند عکس گرفتم مار بسیار بزرگی بود در کل نیم ساعتی انجا بودیم ودوباره مسیر رفته را بازگشتیم نمی توانم بگویم خیلی لذت بردم اما برایم جالب بود بعد از پیاده شدن از قایق دوباره با راننده ماشین هتل به هتل برگشتم

وقتی رسیدم ساعت از یک بعد از ظهر گذشته بود  دم در هتل پیاده شدم نرفتم هتل رفتم تا نهار بخورم دیدم انطرف خیابان دکه ای دل وجگر وسنگدان مرغ با نصف ران مرغ گذاشته روی اتش رفتم کنار یکی از میزها روی صندلی پلاستیکی نشستم گفتم سوپ داری گفت اره هوای نیمه ابری بود چند تا سیخ جگر وسنگدان ومرغ سفارش دادم ونشستم انجا نهار که خوردم یکساعتی اطراف انجا قدم زدم وبرگشتم هتل یکساعتی خوابیدم وقتی بلند شدم دیدم هوا خیلی تیره ئتار است وقت اومدن باران بود برای همین سریع لباس ساده وراحتی پوشیدم واومدم دم در هتل باران با شدت تمام شروع به باریدن کرد انقدر زیاد که فکر میکردی دوش حمام توی اسمان باز کرده اند کسی نمیخواست به من بگه که برو زیر باران قدم بزن شروع به قدم زدن در ان باران تند کردم همه لباس وبدنم خیس شده بود اب از سرانگشتان پاهام مثل باران میریخت بیرون ودر ان لحظه با تمام وجود احساس خوشایند زندگی داشتم

زندگی خسرو - قسمت بیست ونهمبرای دریافت قسمت های قبلی داستان  لطفا اینجا را کلیک کنید

ادامه دارد
برنج خوب برنج هنری


مطالب گذشته در باره اوز واوزیها ومطالب تحلیلی

 

تقدیر وتشکر مدیراموزشگاه هنری ارکید از انجمن خیریه اوز

قیمت اقلام مواد غذایی در بهمن ماه 1392 در شهر اوز ومقایسه ان با شهریور ماه

مواظب جیب مجازی خود باشید

همیاری همشهریان  وخیرین با انجمن خیریه اوز

حالا سوسیس وکالباس از گوشت گربه است یا گاو وخر وفلان فلان !!!؟

 سومین نمایشگاه اموزشگاه هنری ارکید دبی افتتاح شد

زلزله در شهرستان بستک

شما هم  آرزو دارید ؟

شنبه شب؛ شب یلدا است

روستایی به نام اوزی

نمایشگاه هنر ایرانی در مرکز ندوه الثقافه والعلوم دبی

نلسون ماندلا مبارز خستگی ناپذیر راه ازادی وانسانیت در گذشت

شاجو چشم براه کدام اینده بود ودلواپس چه روزگاری

کره حیات بخش  ؛ کره زمین

دبی برنده نمایشگاه جهانی اکسپو 2020 شد

دیدار وحضور سموشیخ ماجد بن محمد بن راشد ال مکتوم از مرکز ندوه الثقافه والعلوم دبی

کمکی نشد اما سایت براه خود ادامه میدهد

شرمسار؛جهانی که هنوز کودکانی اینچنین بار بردوش میکشند

 

 

ترانه جهرمی / اهنگ / واسونک شیرازی / اهنگ ارام  / زلف دوتا  / پیر پس شعری از میرزینل   
بزرگترین عکس از شهر اوز
این بزرگترین وتازه ترین عکس از شهر اوز است که برای اولین بار همشهریان
 وبینندگان عزیز مشاهده میکنند  این عکس با تلاش یکی از همشهریان گرفته شده است
  رباعیات خیام با صدای زنده یاد احمد شاملو


اب وهوای اوز انلاین

 
 
 
 

جهت کمک به سایت

این شماره حساب نزد بانک دبی الوطنی بنام فرهاد عبدالرحمن ابراهیم پور  با این شماره موجود است

شماره حساب

account number 0232203136701  بنک دبی الوطنی 

farhad abdolrahman ebrahimpoor

 
اینجا تناسب وزن وقد خودرا امتحان کنید

دانشگاه پیام نور مرکز اوز
بیمارستان امیدوار اوز
انجمن ادبی تائب اوز
گپ ولپ
اوز فارس
کهنه اوز
هدهد بیدشهراوز
فیشور اوز
 گلار اوز
صحبت نو لار
افتاب لارستان
شهر دوستدار کودک اوز
مدرس انجمن خوشنویسان اوز
وب سایت موسسه خیریه اوز  
کانون شطرنج اوز
هیئت فوتبال بخش اوز
farhad.mahmooda@gmail.com
ادرس وایمیل تماس با سایت
 
 

 
Official Home of Asian Football
تلفن های مهم اوز
تلفن های ضرور در دبی
در باره شهر اوز
مرور دبی -وضعیت جریمه ماشین
لغت نامه دهخدا
صفحه موسیفی 
موسسه پژوهشی کودکان دنیاموسسه مادران امروز
مطالب گذشته وانتخابی سایت
صفحه پیام تسلیت شما
 
ارشیو مطالب گذشته
 
ااوریل 2014
مارس 2014

ژانویه 2014

دسامبر 2013
نوامبر 2013
اکتبر2013
سپتامبر2013
اگوست 2013
ژولای 2013
ژوئن2013
می 2013
اوریل 2013
مارس 2013
فوریه 2013
ژانویه 2013
دسامبر 2012
نوامبر 2012
اکتبر 2012
سپتامبر 2012
اگوست 2012
ژولای 2012
ژوئن 2012
می 2012
اوریل 2012
مارس 2012
فوریه 2012
ژانویه 2012
اارشیو 2011
دیسمبر 2011
جدول رده بندی امتیازی بازیکنان بلیارد
زندگی خسرو
جوگندمی های اوزی
درهای قدیمی شهر اوز  
ویاد وتی
 وضعیت کاروانسراهای اوز
سری عکس ها ی تایلند
سفرنامه تایلند
ضرب المثل های فارسی
در باره سرطان
للاستفسار عن الفاتوره دیوا
اطلاع از مصرف اب وبرق در دبی
تصاویر دیدنی
عکس های قدیمی از اوز 
عکس های یادگاری   
عکس های قدیمی ازمدرسه بدری اوز  
عکس وسایل قدیمی  اوز
 
  Copyright © 2011 EWAZSTAR. All Rights Reserved. All Rights Reserved
Email: ewazstars@yahoo.com  / farhad.mahmooda@gmail.com