عکس های شب پایانی چهارمین همایش روز اوز در 8 فروردین 1394

با تشکر از اقای رحیمی  جهت ارسال عکس ها