شروع برگزاری روز اوز

بمناسبت برگزاری روز اوز که 8 فروردن نام گذاری شده بود مردم اوز واهالی بخش دوروز زودتر شروع به برگزاری این روز نمودند  در اولین روز غرفه های مختلف گلدوزی وبافتنی های سنتی مردم اوز  غرفه تفنگداران اوزی فرغه پختن نان های محلی اوز  قصه گویی و دیگر غرفه ها که نماد فرهنگ وسنن مردم اوز واهالی بخش اوز هستند بنمایش گذاشته شده است عکس هایی که ملاحظه خواهید کرد توسط عکاسی پرسپولیس گرفته شده که از زحمات اقای رحیمی تشکر میکنیم

سری دوم عکس ها

سری اول عکس ها