تابلوها وعکس های ارائه شده از هنرمندان نقاش وعکاس در دومین نمایشگاه ارکید دبی

 مارس 2013 مرکز ندوه الثقافه والعلوم دبی

اثار نقاشی فاروق عبدالرحیم العوضی

اثار نقاشی احمد رکنی العوضی

حضور شیرین محمد نامی با لباس محلی اوز

اثار نقاشی شهرزاد سلمانپور

اثار نقاشی اساره ابراهیم پور

اثار تقاشی کودکان یاسمن شیخی - موزه القاز - وفرح ابوزید

اثار نقاشی دالیا ابراهیم کمال زاده

اثار نقاشی رینکا پال ویوسف محمد نامی

اثار نقاشی شیما العوضی

اثار خطی اسما علی احمد

عکس های نشوه عبدالرحیم

عکس های ابراهیم سعید بن درویش

کارهای دستی با کاغذ مریم زارعی

کارهای قلاب دوزی عروسکی