خیرا احمدیان (  الریس ) : چگونه منزل ومحل زندگی وکار خودرا از افات دور نگه داریم

شب گذشته جمعه 8 مارس 2013 در منزل یکی از همشهریان  واقع در مردف دبی  پذیرای خانم خیرا الریس ( احمدیخیرا احمدیانان )فرزند عبدالرحمان احمدیان الریس بود که با سخنان خود  توضیحات مفید وارزنده در باره دفع افات وحشرات موذی وبهداشت مواد غذایی در محیط خانه برای همشهریان حاضر در ان شب دادند  توضیحات بجا وارزشمندی که لازم است هر خانواده ای وهر شهروندی از ان مطلع شود تا محیط کار وخانه خویش را از افات دور نگه دارد وبر ایمنی وسالم سازی   اهالی خانه ومحل کار خود  بیفزاید این  برنامه با  توضیحات اقای عنایت الله نامور ومعرفی خانم خیرا الریس  شروع شد ودر ادامه با سخنان کوتاه خانم دلال عبدالجبار داوود از کارشناسان اموزش بهداشت بلدیه دبی ادامه یافت وسپس خانم خیرا الریس به سخنان خود ادامه دادند   بیانات خانم الریس انقدر برای حضار تازگی داشت ودلنشین واموزنده بود که برنامه با استراحت کوتاهی وپذیرایی که میزبان اقای محمود کریما در منزل خود ترتیب داده بودند در نوبت دوم با توضیحاتی پیرامون بهداشت مواد غذایی ادامه یافت  پایان بخش برنامه سخنان خانم سیلوانا سلمانپور از شاعران شهرمان بود که ضمن تبریک 8مارس روز زن به همه زنان حاضر  وزنان امارات وجهان بیاناتی پیرامون اهمیت این روز وروز زن وتوجه مردم به حقوق زنان ابراز داشتند که مورد توجه حاضرین قرار گرفت  خانم سلمانپور سخنان خودرا با سه شعر بپایان رساند  در این شب از طرف میزبان با اهدای گل به خانم خیرا الریس وخانم سلمانپور تشکر وقدردانی گردید

خانم خیرا الریس ( احمدیان ) فرزند عبدالرحمان احمدیان  از کودکی در دبی بوده است اینجا  درس خوانده  وبرای اتمام سه سال اخر دبیرستان  به امریکا رفته است  تحصیلات خودرا در امریکا ادامه داده ودر رشته بیولوژی وفیزیک لیسانس گرفته و فارغ التحصیل شدند .خانم الریس در  1981 دردبی شروع بکار کرده اند   شش سال در پلی کلنیک خصوصی 6 شش سال در بیمارستان راشد فعالیت داشتند

خانم خیرا از سال  1992 در  قسم مکافحه الافات فی بلدیه دبی مشغول فعالیت  شدند  ایشان در حال حاضر مدیر قسمت اموزش بهداشت وحفظ محیط زیست  در ان قسم هستند که برنامه های متعدی برای اموزش نهادهای خصوصی ودولتی جهت اموزش وپیشگیری در سطح دبی به اجرا گذاشته اند  برای ایشان وهمکارانشان  ارزوی توفیق  وبهروزی داریم ومجددا از ایشان تشکر می کنیم

عکس هایی ازاین مراسم بزودی روی سایت قرار خواهد گرفت

سایت ستاره های اوز / 9مارس 2013

فیلم کوتاهی از سخنان خانم خیرا  الریس احمدیان  در باره مبارزه با افات