حال وهوای امروز بازار تره بار در شهر اوز

امروز ویکی دو روز مانده به عید فطر مردم شهر اوز برای خرید روز عید روانه بازار تره بار شده اند تا در روز عید برای پذیرایی از میهمانان ومصرف خود سبدی رنگین تر از روزهای گذشته داشته باشند البته سفره هایی هم هست که رنگین نخواهد شد وشاید هندوانه ای وخیار سبزی وخربزه ای فقط تزئین کننده این سفره ها باشد اما جنب وجوش مردم برای خرید روز عید بخصوص خرید برای بچه ها گرم است وفرصت دید وبازدید بیشتری برای اینکه در روز عید مردم خش وبشی با هم بکنند وروز عید را با فامیل وجماعت واعضای خانواده بسر کنند پیشا پیش این عید سعید را به همه همشهریان وبینندگان سایت تبریک عرض میکنم وایام خوشی برایشان ارزومندیم

با تشکر از اقای رحیمی ودیگر عزیزانی که عکس فرستادند

سایت ستاره های اوز /27.7.2014