صفحه 1

عکس هایی از چهل وششمین دوره مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات جام کینگ تونی

دبی 22ژولای 2011 باشگاه بلیارد فلامینگو

ادامه عکس ها در صفحه 2